A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Nghị Đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Xếp loại viên chức và lao động hợp đồng năm học 2021-2022

HỘI NGHỊ

Đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, xếp loại viên chức và lao động hợp đồng năm học 2021-2022

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Căn cứ công văn số 5568/BGDĐT-NGCBQL ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT; Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQL ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT.

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-PGDVĐT Ngày 12/5/2022 của phòng giáo dục và đào tạo Quốc Oai về đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2021-2022.

Thực hiện công văn số 27/NV ngày 11/5/2022 của phòng Nội vụ Quốc Oai về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022;

Ngày 28/5/2022 trường mầm non Cấn Hữu tiến hành tổ chức đánh giá, xếp loại theo Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; xếp loại chất lượng viên chức lao động hợp đồng năm học 2021-2022. Thành phần gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Dự: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng.

2. Đồng chí Đỗ Thị Thơ: Chủ tịch công đoàn - Phó Hiệu trưởng

3. Đồng chí Lê Thị Mơ: Phó hiệu trưởng

       - Cùng toàn thể các đồng chí là cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường có mặt 80/80 đồng chí.

Chủ trì: đồng chí Nguyễn Thị Dự: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng..

Phần I: Đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Đồng chí Nguyễn Thị Dự triển khai các công văn hướng dẫn đánh giá, xếp loại theo Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Nhà trường tiến hành tổ chức cho các đồng chí Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và lần lượt từng giáo viên tự đánh giá. Kết quả đạt được như sau:

       - Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại:

       + Đồng chí Hiệu trưởng tự xếp loại: K

       + CBGV,NV đánh giá đồng chí Hiệu trưởng xếp loại: Tốt

       - Phó hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại:

       + Đồng chí PHT Đỗ Thị Thơ tự xếp loại: K.

       + CBGV,NV đánh giá đồng chí Đỗ Thị Thơ xếp loại: Tốt.

       + Đồng chí PHT Lê Thị Mơ tự xếp loại: Khá

+ CBGV,NV đánh giá đồng chí Lê Thị Mơ xếp loại: Tốt.

 - Giáo viên tự đánh giá, xếp loại và tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn, cuối cùng là kết quả đánh giá của đơn vị như sau: 56 đồng chí. Trong đó:

       + Xếp loại tốt: 21 đồng chí

       + Xếp loại khá: 35 đồng chí.

Phần II: Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lao động hợp đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Dự triển khai các công văn hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lao động hợp đồng năm học 2021-2022.

Nhà trường tiến hành tổ chức cho các đồng chí Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và lần lượt từng giáo viên tự đánh giá. Kết quả đạt được như sau:

       - Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại:

       + Đồng chí Hiệu trưởng tự xếp loại: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

     + CBGV,NV đánh giá đồng chí Hiệu trưởng xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

       - Phó hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại:

       + Đồng chí PHT Đỗ Thị Thơ tự xếp loại: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

       + CBGV,NV đánh giá đồng chí Đỗ Thị Thơ xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

       + Đồng chí PHT Lê Thị Mơ tự xếp loại: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

+ CBGV,NV đánh giá đồng chí Lê Thị Mơ xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 - Cán bộ giáo viên và nhân viên tự đánh giá, xếp loại, tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn, cuối cùng là kết quả đánh giá của đơn vị như sau: 77 đồng chí. Trong đó:

       + Xếp loại hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 15 đồng chí

       + Xếp loại hoàn thành Tốt nhiệm vụ: 62 đồng chí.

* Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị: 

                                       

Đồng chí Nguyễn Thị Dự - Hiệu trưởng tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp và tự đánh giá xếp loại viên chức.

 

                                       

Đồng  chí Lê Thị Mơ - PHT Tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp và tự đánh giá xếp loại viên chức

 

                                       

Đồng chí Đỗ Thị Thơ - PHT Tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp và tự đánh giá xếp loại viên chức

 

                                       

Đồng chí Nguyễn Thị Hiên cho ý kiến về kết quả tự đánh giá của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng

 

Hội nghị đánh giá chuẩn hiệu trưởng, hiệu phó và giáo viên năm học 2021 – 2022 của nhà trường đã diễn ra trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thân tình để giúp đồng nghiệp phát huy được những điểm mạnh, nhận ra và khắc phục những hạn chế. Tinh thần đó sẽ tạo được khối đoàn kết, nhất trí trong hội đồng sư phạm nhà trường để cùng thực hiện tốt những chỉ tiêu đạt được trong năm học này và những năm học tiếp theo.

 


Tác giả: Trường Mầm non Cấn Hữu
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết